Klachtenregeling 

Klachten

We vinden het belangrijk dat je het ons laat weten als je klachten hebt over de verloskundige hulp of over de bejegening. Bespreek dit zo snel mogelijk, zodat we er iets aan kunnen doen! We nemen daar graag de tijd voor. Door het zo snel mogelijk te bespreken kunnen we op zoek naar een oplossing.

Als een gesprek wat jou betreft niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). 

De KNOV-Klachtencommissie:

  1. Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht

  2. Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen

  3. Behandelt de klacht onafhankelijk

  4. Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klaagster en aangeklaagde

  5. Heeft geheimhoudingsplicht

  6. Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Meer over hoe je kunt handelen bij een klacht over je verloskundige en waar je daarmee terecht kan als je er met je verloskundigen niet uitkomt vind je op deverloskundige.nl

Het adres van de klachtencommissie waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd: 

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
073-6891890